ข่าวอัพเดท:
วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน education expo จากสถาบัน Wisdom V academy เพื่อเข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อและออกบูธกิจกรรม สาธิตการทำสบู่ สมุนไพร สาธิตการนวดตนเองด้วยท่าฤาษีดัดตน และการเปิดมุมมองสาขาวิชาที่เรียนต่อ และตอบโจทย์ ต่อการมีงานทำของนักเรียนระดับมัธยมปลาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
🗒LINK DOWNLOAD เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม: https://drive.google.com/file/d/1nzjGsVH6np2Q-yzYcxgNPNAzn6D6n5bf/view?usp=sharing

 95 total views,  2 views today