ข่าวอัพเดท:

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย รศ.ดร. ชำนาญวิทย์ พรมโคตร ประธานหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาสัตวศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำทีมคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ เข้าร่วมโครงการออกหน่วยสัตวแพทย์ อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับทีมปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนและสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะการจำกัดจำนวนประชากรสุนัขและแมว เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ ตามพระราชปณิธาน การให้บริการครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Loading