ข่าวอัพเดท:

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดกิจกรรมไหว้ครูและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ร่างอาจารย์ใหญ่ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ ไปจนถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ อีกทั้งร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของอาจารย์ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการศึกษาเล่าเรียนในสาขาแพทย์แผนไทยและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผศ.ดร.ธีระ ผิวเงิน หัวหน้าสาขาแพทย์แผนไทยเป็นประธานในพิธี และในกิจกรรมฯได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.น.สพ.ชำนาญวิทย์ พรมโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 94 total views,  1 views today