ข่าวอัพเดท:

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดกิจกรรม“พิธีมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพแพทย์แผนไทย” ให้กับนักศึกษาสาขาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 2เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเริ่มต้นวิชาชีพแพทย์แผนไทย ในการนี้ รศ.ดร.น.สพ.ชำนาญวิทย์ พรมโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมภูส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 114 total views,  2 views today