ข่าวอัพเดท:

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ดร.ราตรี พระนคร ประธานหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ และคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมพบปะนักศึกษานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ในรูปแบบ online เป็นการพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 วัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร พบปะอาจารย์ผู้สอน  และรายงานความก้าวหน้างานตามแผนธุรกิจของนักศึกษา ถึงความคืบหน้าและมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่จะให้เข้ากับวิถีของแต่ละคน ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 64 total views,  1 views today