ข่าวอัพเดท:

วันที่ 15 และ 20 กันยายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยในวันที่ 15 กันยายน 2565 ดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงานภายในคณะฯ ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการทำบุญตักบาตร, การบายศรีสู่ขวัญ และร่วมแสดงมุทิตาจิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญ และในวันที่ 20 กันยายน 2565 เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนครเป็นประธานกล่าวเปิดงานการจัดโครงการในครั้งนี้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยได้มีพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ถวายสังฆทาน – ภัตตราหารเช้า และได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีบุคลากรทั้งหมด 3 ท่านที่เกษียณอายุงาน ได้แก่ อาจารย์ธนานันท์ บุญสิทธิ์ ข้าราชการพลเรือนฯ, นายเสมอ ลาญาติ เจ้าหน้าที่ และนายสมัน ผาลิชัย เจ้าหน้าที่ ณ หอประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 99 total views,  1 views today