ข่าวอัพเดท:

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ดร.ไกรศรี ศรีทัพไทย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพให้กับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหรือ เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และเพื่อให้นักศึกษา เยาวชนมีความรู้และทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองและสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง โดยมี ผศ.ดร.ขนิษฐา อิษรางกูร อาจารย์สาขาแพทย์แผนไทย เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมภูส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 67 total views,  1 views today