ข่าวอัพเดท:

วันที่ 18 กันยายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ดร.ไกรศรี ศรีทัพไทย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรมในวันพระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าวัดทำบุญในวันพระ ตลอดทั้งยังเป็นการฟื้นฟูประเพณีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันพระ ให้กลับคืนสู่สังคมไทยเพื่อให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม ที่มีความสัมพันธ์อันดีและมีความเชื่อมโยงผูกพันตามวิถีเดิมในลักษณะของ บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน อันจะนำมาซึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในทุกด้าน และยังมีการนั่งล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกัน ณ วัดป่าบ้านสร้างขุ่ย ต.พังโคน อ.พังโคน จังหวัดสกลนคร
📷ภาพกิจกรรม: https://www.facebook.com/fnrsakon/posts/576285377625479

 71 total views,  1 views today