ข่าวอัพเดท:

วันที่ 29 กันยายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน นำโดย  ผศ.ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จากสำนักสงฆ์ภูอ่างสอ จำนวน 3 รูป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาได้ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน และส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ณ เกาะริมสระน้ำหน้าอาคารสำนักงานคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading