ข่าวอัพเดท:

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย อาจารย์อินทร์ธัชว์ ศรีบุตต์ อาจารย์สาขาพืชศาสตร์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา “การผลิตสมุนไพรส่วนประกอบในตำรับยาเข้ากัญชา” และนายสงกรานต์ ชิระบุตร ผู้ช่วยสอน พานักศึกษาพืชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 (PS63) ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวเดินทางไปศึกษาการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรนอกสถานที่ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรหมอพื้นบ้านอีสาน บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ และได้รับฟังการบรรยายจาก หมอยาพื้นบ้าน นายสิทธิพล คำปาทู (หมอรวย) พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงปลูกสมุนไพรนานาชนิดที่หมอยาได้ทำการปลูกไว้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP สำหรับพืชสมุนไพร จนสามารถปรุงยาตำรับต่างๆได้เป็นอย่างดี

 60 total views,  1 views today