ข่าวอัพเดท:

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน นำโดย ผศ.ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จากสำนักสงฆ์ภูอ่างสอ จำนวน 3 รูป ซึ่งเป็นกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาทิตย์สุดท้ายแห่งพรรษาปีนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และผู้เข้าร่วม ได้ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน และส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีตัวแทนจากหน่วยงาน และห้างร้านภายในอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ เกาะริมสระน้ำหน้าอาคารสำนักงานคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 75 total views,  1 views today