ข่าวอัพเดท:

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ดร.วาสนา แผลติตะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์ และคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการเข้าศึกษาดูงานด้านครามราชมงคลสกลนคร เกี่ยวกับการมัดย้อม การก่อหม้อคราม รวมไปถึงการต่อยอดและนำไปใช้ โดยมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนาครามในรูปแบบหลายๆด้าน ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading