ข่าวอัพเดท:

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย นางนุชจรีย์ สตางค์รัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรม “จกไห ให้โชค” เพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งกิจกรรมการละเล่นครั้งก่อนเก่า และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกชิงรางวัลกับกิจกรรมที่ทางคณะฯจัดขึ้น ในงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี2565  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานภายในพื้นที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading