ข่าวอัพเดท:

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “โฮมแฮงโฮมฮัก” ซึ่งกิจกรรมเป็นการลงแขกปลูกต้นกก เพื่อขยายพันธุ์และนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการนำมาถักทอเป็นเสื่อ, หมอน เป็นต้น อีกทั้งยังเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภายในคณะฯ โดยมีอาจารย์ดุษฎี ศรีธาตุ ผู้ประสานและดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ณ แปลงเกษตรผสมผสาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 61 total views,  1 views today