ข่าวอัพเดท:

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ดร.นิศาชล ฤาแก้วมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ออกให้บริการวิชาการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่คณะทรัพยากรธรรมชาติเปิดสอน โดยได้รับความร่วมมือและให้การต้อนรับจากคณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนด้วยดีเสมอมา ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปีจังหวัดสกลนคร

📷ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fnrsakon&set=a.622862702967746

Loading