ข่าวอัพเดท:

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ดร.ไกรศรี ศรีทัพไทย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์งาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายใน (กระบวนการคิด) และภายนอก (ภาษากาย,ภาษาพูด) เพื่อนำไปสู่ภาพลักษณ์ด้านความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นมิตรในการทำงาน โดยมี รศ.ดร.ชลันธร วิชาศิลป์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมภูส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 49 total views,  1 views today