ข่าวอัพเดท:

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรการแพทย์แผนไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมออกตรวจประเมินและติดตามผลสัมฤทธิ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย เพื่อยกระดับหลักสูตรให้ได้มาตรฐานมากขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Loading