ข่าวอัพเดท:

วันที่ 6-26 ธันวาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณาจารย์ และบุคลากร จัดโครงการสร้างความสุขสันต์ สานสัมพันธ์ความสามัคคี บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและสานสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งโครงการได้มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 3 ประเภทกีฬา ได้แก่ แชร์บอล ฟุตซอล บอลเล่ย์บอล อีกทั้งกิจกรรมเพิ่มเติมในส่วนนันทนาการ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

________
ภาพกิจกรรม วันที่1 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
https://www.facebook.com/fnrsakon/posts/638679501386066
ภาพกิจกรรม วันที่2 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
https://www.facebook.com/fnrsakon/posts/639367824650567
ภาพกิจกรรม วันที่3 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
https://www.facebook.com/fnrsakon/posts/640102051243811
ภาพกิจกรรม วันที่4 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
https://www.facebook.com/fnrsakon/posts/644486167472066
ภาพกิจกรรม วันที่5 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
https://www.facebook.com/fnrsakon/posts/645354910718525
ภาพกิจกรรม วันที่6 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
https://www.facebook.com/fnrsakon/posts/646164613970888
ภาพกิจกรรม วันที่7 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
https://www.facebook.com/fnrsakon/posts/647029930551023
ภาพกิจกรรม วันที่8 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
https://www.facebook.com/fnrsakon/posts/649508680303148
ภาพกิจกรรม วันที่9 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
https://www.facebook.com/fnrsakon/posts/650391236881559
ภาพกิจกรรม วันที่10 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
https://www.facebook.com/fnrsakon/posts/651252633462086
ภาพกิจกรรม วันที่11 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
https://www.facebook.com/fnrsakon/posts/652214073365942
ภาพกิจกรรม วันที่12 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
https://www.facebook.com/fnrsakon/posts/655702579683758

 67 total views,  1 views today