ข่าวอัพเดท:

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรแพทย์แผนไทย ในการเข้าตรวจประเมินหลักสูตรและเยี่ยมชมแหล่งฝึกวิชาชีพแพทย์แผนไทย ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading