ข่าวอัพเดท:

วันที่ 19 มกราคม 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน นำโดย รศ.ดร. พงศธร กุนัน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพทางสัตวศาสตร์และเทคนิคการสัตวแพทย์ ครั้งที่1 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทางสัตวศาสตร์ อีกทั้งสร้างความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา โดยกิจกรรมภายในได้จัดการแข่งขันด้านวิชาชีพฯ เช่น ฟาดแส้ลีลา, คล้องโคล้มโค, การแข่งขันกีฬานันทนาการ และจับฉลากรางวัลเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 30 total views,  1 views today