ข่าวอัพเดท:

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2566 “นวัตวิถีใหม่ กับ การใช้ทรัพยากรไทยอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2566  วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม เชิญชวน ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจ และได้มีการน้อมนำพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปรับใช้ในการดำรงชีวิต และเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมจัดเสวนาวิชาการ และงานประชุมสัมนา โดยมี รศ.ดร. โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวต้อนรับประธานในพิธีเปิดและผู้เข้าร่วมงานเกษตรฯ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร กล่าวรายงานแด่ประธานในพิธีเปิดงานเกษตรฯ  โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ยังได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยฯ นิทรรศการเกี่ยวกับสมุนไพรไทย กัญชงและกัญชาทางการแพทย์ นิทรรศการเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริ และนิทรรศการจากหน่วยงานราชการองค์กรเครือข่ายต่างๆ โดยมี ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมเดินเยี่ยมชมนิทรรศการฯในครั้งนี้ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading