ข่าวอัพเดท:

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เวชปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ผู้ที่สนใจทั้งบุคคลภายในและภายนอกในเรื่อง “พิกัดสมุฏฐานธาตุ” ที่ใช้สำหรับการสมุฏฐานวินิจฉัย รวมไปถึงการสั่งการรักษาได้อย่างมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน ตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย และเพิ่มความเที่ยงตรงในการวินิจฉัยและการวางแผนการรักษา โดยมี อาจารย์แพทย์แผนไทย คมสัน ทินกร ณ อยุธยา เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading