ข่าวอัพเดท:

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันนวัตกรรมด้านการเกษตรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักการศึกษาได้พัฒนาวิธีการใหม่ๆ และเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนใช้ความสามารถในการเรียนรู้ที่แต่ละคนมีความแตกต่างกันให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ให้มากที่สุด โดยมี รศ.น.สพ. ชำนาญวิทย์ พรมโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก  ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร และ ผศ.ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมมอบเกียรติบัตรและให้กำลังใจกับนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ณ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading