ข่าวอัพเดท:

วันที่ 13 มีนาคม 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินและสังเกตการณ์ห้องปฏิบัติการเคมีทั่วไปและห้องปฏิบัติการเครื่องมือชั้นสูง โดยศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evalution ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading