ข่าวอัพเดท:

วันที่ 16 มีนาคม 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดอบรมทำความเข้าใจในข้อปฏิบัติในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัย ให้แก่พนักงานสนับสนุนอำนวยการ วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการ ณ คณะทรัพยการธรรมชาติ มทร.สกลนคร

 40 total views,  1 views today