ข่าวอัพเดท:

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นำโดย ผศ.ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร โดยมี นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร พร้อมด้วยครูและนักศึกษา ในการเข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน รายวิชานวดแผนไทย เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

แฟมภาพ| กดเพื่อเข้าชมแฟ้มภาพ

 

Loading