ข่าวอัพเดท:

หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.

คุณสมบัติ

– จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับ

– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

– ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคต้องห้ามตาม พรบ.วิชาชีพแพทย์แผนไทย

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

– ใบประกาศ

ติดต่อสอบถาม

– ผศ.ธีระ  ผิวเงิน 091-6328955

– งานบริการวิชาการ 081-8729035

Loading