ข่าวอัพเดท:

วันที่ 31 มกราคม 2567 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ดร.ไกรศรี ศรีทัพไทย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายใน (กระบวนการคิด) และภายนอก (ภาษากาย,ภาษาพูด) เพื่อนำไปสู่ภาพลักษณ์ด้านความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นมิตรในการทำงาน โดยมี ดร.ปฏิพงศ์ จงรู้ธรรม พร้อมทั้งคณาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมภูส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading