ข่าวอัพเดท:

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยจัดขึ้นในงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 28 ซึ่งมีการจัดแข่งขันประเภท การแข่งขันโครงงาน, การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์, การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย-อังกฤษ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชำนาญวิทย์ พรมโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการเปิดงาน ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 

Loading