ข่าวอัพเดท:

วันที่ 4 เมษายน 2567 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ก่อพระเจดีย์ทรายและสรงน้ำองค์พระพุทธพิพัฒน์ราชมงคลสัตตนาค (หลวงปู่นาค) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาได้ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน และส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทย ในวันสำคัญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งในกิจกรรมได้มีการมอบเกียรติบัตร ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป ณ เกาะริมสระน้ำหน้าอาคารสำนักงานคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

แฟ้มภาพ| กดเข้าชม

Loading