ข่าวอัพเดท:

วันที่ 25 เมษายน 2567 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนทัย วิงสระน้อย อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการจัดอบรมการผลิตแมลงห้ำเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืช ภายใต้โครงการ การผลิตแมลงห้ำเพื่อกำจัดเพลี้ยแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของคราม ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพพันนาสมัคคี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ถึงกระบวนการเพาะเลี้ยงตลอดถึงการนำไปกำจัดแมลงศัตรูพืช โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เดือนรุ่ง สุวรรณโสภา รองผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี วิทยาเขตสกลนคร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading