ข่าวอัพเดท:

📢เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตแมลงโปรตีน BSF สำหรับเป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
✅ รับจำนวน จำกัด 30 ท่าน
✅ได้รับชุดเลี้ยงแมลง BSF
✅ ใบประกาศนียบัตร
✅สอบถาม โทร.081-8729035, 042-771440
ลิงค์รับสมัคร : https://script.google.com/macros/s/AKfycbzaC2v0r9GxFPe-o4G1cAZj5r8URRRtdk5LlAx5VB9BBYUKh16-clthLvyPSeVF2MPF9Q/exec หรือ Scan QR Code

Loading