นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์


เกี่ยวกับหลักสูตร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนร่วมหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์


#หลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563
#ระบบรับตรง
#สมัครเรียนวันนี้#ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ทันที!
❄️
👉ค่าใช้จ่ายในการเรียน
✅ ปริญญาตรี ค่าเทอม 8,650 บาท
✨ มีทุน กยศ. รองรับ 100%
✨ มีหอพักสวัสดิการนักศึกษา
❄️
👉หลักสูตรที่เปิดสอน..
📍ปริญญาตรี (เรียน 4 ปี หรือเทียบโอน 2 ปี)
✅ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
❄️
👉คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ไม่จำกัดเพศ
2.กำลังศึกษาหรือสำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
❄️
👉สมัครเรียน คลิ๊ก
http://apra.skc.rmuti.ac.th/?page_id=2273
❄️
👉ชมวิดีโอแนะนำหลักสูตรต่างๆ
https://www.youtube.com/watch?v=mV7RtQZdYHM
❄️
👉 ข้อมูลเพิ่มเติมหลักสูตร

https://drive.google.com/file/d/1ekslxHCAIkeLR_VrAB0B-9jaZCO3DmfV/view?usp=sharing
❄️
👉มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน_วิทยาเขตสกลนคร : 199 หมู่ 3 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
โทรศัพท์: 0-4277-2285
https://www.skc.rmuti.ac.th/
❄️
👉สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📞 0-4277-1440 สำนักงานคณบดี
📞 099-5201995 หรือ
📞 091-3510362 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 — ที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ประมวภาพข่าวกิจกรรมของสาขา

ทีมงานหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เดินหน้าจัดทำโครงการศาสตร์พระราชา คันนาทองคำ สร้างรายได้ระหว่างเรียน โดยมีนักศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์คณะทรัพยากธรรมชาติและสืบสานแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียงต่อไป