ปริญญาโท:แพทย์แผนไทย

Facebook : ป.โท การแพทย์แผนไทย มทร.อีสาน-สกลนครเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา2562
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
#สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=720

ประกาศ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา2563