ข่าวอัพเดท:

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธพิพัฒน์ราชมงคลสัตตนาค (หลวงปู่นาค) เนื่องในวันออกพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาได้ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน และส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ในวันสำคัญเนื่องในวันออกพรรษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในการนี้ ผศ.พิเชษฐ เวชวิฐาน หัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ เกาะริมสระน้ำหน้าอาคารสำนักงานคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร