ข่าวอัพเดท:

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินจัดการอบรมสัมนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการตลาดสินค้าเกษตรครบวงจรในสภาวะโควิด ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสกลนคร และสหกรณ์การเกษตรผสมผสานสกลนคร จำกัด เพื่อจัดอบรมถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับแนวทางที่จะดำเนินธุรกิจและสินค้าทางการเกษตรให้อยู่รอดในช่วงโควิดระบาด อีกทั้งแลกเปลี่ยนร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาให้ทันยุคสมัยเข้าถึงระบบออนไลน์ โดยมี นายฉัตรชัย ศรีเฉลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมภูส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading