ข่าวอัพเดท:

วันที่ 23 มีนาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี พระนคร, ดร.สุจิตรา เจาะจง ให้บริการวิชาการชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนคร นำโดย คุณไทยวัน ชมภูทอง ประธานชมรมผู้ปกครองบุคลออทิสติกจังหวัดสกลนคร, ประธานสมาคมคนพิการจังหวัดกลนคร, ประธานกลุ่มสตรีจังหวัดสกลนคร, เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ของ มทร.อีสาน ในการศึกษาดูงานเพื่อบูรณาการในการทำงานร่วมกัน ทั้งเรื่องด้านเกษตร, สุขภาพ, ช่าง และการตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อต่อยอดเรื่องเกษตร เม่า หมาน้อย ทั้งการปลูกและผลิตภัณฑ์ อีกทั้งพาเยี่ยมชม การเลี้ยงไส้เดือน, การขยายพันธุ์หมาน้อย, การปลูกผักแนวตั้ง, ไม้ประดับ และ การขยายพันธุ์ เพื่อจะต่อยอดสู่อาชีพ ให้กับครอบครัวคนพิเศษต่อไป ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading