ข่าวอัพเดท:

วันที่ 5 กันยายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ นำโดย ผศ.ดร.สมชาติ ดีอุดม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในการเข้าพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรสังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading