ข่าวอัพเดท:

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผศ.ดร.ไกรศรี ศรีทัพไทย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมจัดกิจกรรม “Good bye Senior” โดยกิจกรรมภายในงานได้จัดพิธีสู่ขวัญว่าที่บัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษา และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น อีกทั้งกิจกรรมยังสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ  ณ เวทีกลางงานเกษตรฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading