ประชุมชี้แจงกฏหมาย เกี่ยวกับการนิรโทษกรรม ยาเสพติดประเภท5(เรื่องกัญชาและใบกระท่อม)

ประชุมชี้แจงกฏหมาย เกี่ยวกับการนิรโทษกรรม ยาเสพติดประเภท5(เรื่องกัญชาและใบกระท่อม)

พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

วันที่ 23 เมษายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมประชุมชี้แจงกฏหมาย เกี่ยวกับการนิรโทษกรรม ยาเสพติดประเภท5(เรื่องกัญชาและใบกระท่อม) เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจในรายละเอียดของกฏหมายมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง อาคารสำนักงานคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ และยังได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ อาคารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ห้องปฏิบัติการต่างๆ เป็นต้น