สาขาพืชศาสตร์บูรณาการการศึกษารายวิชา “การผลิตสมุนไพรส่วนประกอบในตำรับยาเข้ากัญชา”

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ อ่านเพิ่มเติม.

 9 total views,  6 views today

คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมจัดโครงการการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ (ค่าย SKC-RMUTI)

วันที่ 8 กันยายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาต อ่านเพิ่มเติม.

 18 total views