คณะทรัพยากรธรรมชาติและสถาบันวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง และสมุนไพร มทร.อีสาน ให้บริการวิชาการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

29 ธันวาคม 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติและสถ อ่านเพิ่มเติม.

 37 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดพิธีไหว้ศาลและพิธีสักการะพระประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

 63 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมโครงการ “การสร้างวัฒนธรรมและความสามัคคีแก่บุคลากรวิทยาเขตสกลนคร”

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

 38 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติและสถาบันวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง และสมุนไพร มทร.อีสาน ให้บริการวิชาการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์

27 ธันวาคม 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติและสถ อ่านเพิ่มเติม.

 31 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

 38 total views,  1 views today

คณะทรัพยากรธรรมชาติและสถาบันวิจัยและพัฒนากัญชง กัญชา และสมุนไพร มทร.อีสาน ร่วมดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

วันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 คณะทรัพยากรธรร อ่านเพิ่มเติม.

 37 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติและสถาบันวิจัยและพัฒนากัญชง กัญชา และสมุนไพร มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ธ.ก.ส.)

16 ธันวาคม 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติและสถ อ่านเพิ่มเติม.

 42 total views,  1 views today

คณะทรัพยากรธรรมชาติและสถาบันวิจัยและพัฒนากัญชง กัญชา และสมุนไพร มทร.อีสาน ให้บริการวิชาการบริษัท ภารีฮวนน่า จำกัด

16 ธันวาคม 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติและสถ อ่านเพิ่มเติม.

 28 total views