คณะทรัพยากรธรรมชาติและสถาบันวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง และสมุนไพร มทร.อีสาน ให้บริการวิชาการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

29 ธันวาคม 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติและสถ อ่านเพิ่มเติม.

 37 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดพิธีไหว้ศาลและพิธีสักการะพระประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

 63 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมโครงการ “การสร้างวัฒนธรรมและความสามัคคีแก่บุคลากรวิทยาเขตสกลนคร”

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

 38 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นหมู่บ้านครามธรรมชาติ” ภายใต้ “โครงการพัฒนาเมืองสกลนครให้เป็นเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นอีสาน” (E-san gastronomy

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

 43 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติและสถาบันวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง และสมุนไพร มทร.อีสาน ให้บริการวิชาการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์

27 ธันวาคม 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติและสถ อ่านเพิ่มเติม.

 31 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

 38 total views,  1 views today

คณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าศึกษาดูงานพืชกัญชง ณ บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

 38 total views,  1 views today

คณะทรัพยากรธรรมชาติและสถาบันวิจัยและพัฒนากัญชง กัญชา และสมุนไพร มทร.อีสาน ร่วมดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

วันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 คณะทรัพยากรธรร อ่านเพิ่มเติม.

 37 total views