คณะทรัพยากรธรรมชาติออกให้บริการวิชาการ “คาราวานสุขภาพเคลื่อนที่วิถีไทย”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คณะทรัพยากรธรรม อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติออกให้บริการวิชาการ “คาราวานสุขภาพเคลื่อนที่วิถีไทย ครั้งที่2”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 คณะทรัพยากรธรรมช อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติบริการวิชาการ“หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชานวดแผนไทย”

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นำโดย ผศ.ดร.พิเชษฐ อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมพูดคุยและลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสกลนคร “เมืองเกษตรนวัตกรรม”

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาต อ่านเพิ่มเติม.

Loading