คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธพิพัฒน์ราชมงคลสัตตนาค (หลวงปู่นาค) เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการคณะศึกษาดูงาน กลุ่มแปลงใหญ่พืชผักสมุนไพรตำบลน้ำโสม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมดำเนินการจัดอบรมการผลิตแมลงห้ำเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืช

วันที่ 25 เมษายน 2567 คณะทรัพยากรธรรมชาต อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ก่อพระเจดีย์ทรายและสรงน้ำองค์พระพุทธพิพัฒน์ราชมงคลสัตตนาค (หลวงปู่นาค) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 4 เมษายน 2567 คณะทรัพยากรธรรมชาติ อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติทำการบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ “การวิจัยและพัฒนาแปลงปลูกหญ้าพลังงาน ตามโครงการหญ้าพลังงาน”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะทรัพยากรธรร อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธพิพัฒน์ราชมงคลสัตตนาค (หลวงปู่นาค) เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะทรัพยากรธรร อ่านเพิ่มเติม.

Loading