คณะทรัพยากรธรรมชาติออกให้บริการวิชาการ “การตลาดและการจัดการศัตรูพืชหมากเม่าแปลงใหญ่บ้านไทรทอง”

วันที่ 24 มกราคม 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาต อ่านเพิ่มเติม.

 8 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมพิธีเปิดงานรวมน้ำใจไทสกล (งานกาชาด) ประจำปี 2566 และออกให้บริการวิชาการ

วันที่ 13 มกราคม 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาต อ่านเพิ่มเติม.

 7 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรม “พัฒนาทักษะวิชาชีพทางสัตวศาสตร์และเทคนิคการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 1”

วันที่ 19 มกราคม 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาต อ่านเพิ่มเติม.

 5 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมโครงการ “การสร้างวัฒนธรรมและความสามัคคีแก่บุคลากรวิทยาเขตสกลนคร”

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

 18 total views,  1 views today

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดโครงการสร้างความสุขสันต์ สานสัมพันธ์ความสามัคคี บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 6-26 ธันวาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรม อ่านเพิ่มเติม.

 36 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดพิธีไหว้ศาลและพิธีไหว้พระประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

 17 total views