คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการคณะศึกษาดูงาน กลุ่มแปลงใหญ่พืชผักสมุนไพรตำบลน้ำโสม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมดำเนินการจัดอบรมการผลิตแมลงห้ำเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืช

วันที่ 25 เมษายน 2567 คณะทรัพยากรธรรมชาต อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติออกให้บริการวิชาการ “คาราวานสุขภาพเคลื่อนที่วิถีไทย”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คณะทรัพยากรธรรม อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติออกให้บริการวิชาการ “คาราวานสุขภาพเคลื่อนที่วิถีไทย ครั้งที่2”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 คณะทรัพยากรธรรมช อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติบริการวิชาการ“หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชานวดแผนไทย”

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นำโดย ผศ.ดร.พิเชษฐ อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมพูดคุยและลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสกลนคร “เมืองเกษตรนวัตกรรม”

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาต อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรมบริการวิชาการ“โครงการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนิ้วล็อค ภัยเงียบของทุกวัย” ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4

วันที่ 22 และ 25 กันยายน 2566 สาขาการแพท อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

วันที่ 21 กันยายน 2566 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

Loading