คณะทรัพยากรธรรมชาติออกให้บริการวิชาการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คณะทรัพยากรธรรม อ่านเพิ่มเติม.

 41 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับเชิญร่วมออกบูธกิจกรรม workshop และร่วมแนะแนวการศึกษา

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

 92 total views,  2 views today

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตอาหารและการจัดการสุขภาพสำหรับโคนม

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

 84 total views,  1 views today

คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการ “วันวิทย์ถิ่นกุสุมาลย์”

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

 98 total views,  1 views today

คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการ “สมุนไพรกับการใช้ประโยชน์ และธาตุเจ้าเรือน”

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

 90 total views,  1 views today

คณะทรัพยากรธรรมชาติบริการวิชาการในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Tropical Bacterial Diseases”

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาต อ่านเพิ่มเติม.

 103 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติรับเชิญเป็นวิทยากรในการออกให้บริการวิชาการดูแลโค-กระบือ

วันที่ 5 และ 19 กรกฎาคม 2565 คณะทรัพยากร อ่านเพิ่มเติม.

 86 total views