ข่าวอัพเดท:

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ เรียนรู้ร่วมกัน ผลิตภัณฑ์หมากเม่าสกลนคร” เป็นการร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และสมาคมหมากเม่าสกลนคร ซึ่งกิจกรรมภายในดำเนินการจัดการเดินแบบชุดราตรีจากบุคลากรและนักศึกษา, การประกวดไวน์จากผลหมากเม่า รวมไปถึงการมอบเกียรติบัตรให้ผู้อบรมที่สนใจการทำไวน์หมากเม่า รุ่นที่ 3 โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานเปิดงานและร่วมมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading