คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรมในวันพระ

วันที่ 18 กันยายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

 71 total views,  1 views today

คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมจัดโครงการการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ (ค่าย SKC-RMUTI)

วันที่ 8 กันยายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาต อ่านเพิ่มเติม.

 51 total views,  1 views today

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพผดุงครรภ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2565”

วันที่ 5 กันยายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาต อ่านเพิ่มเติม.

 111 total views,  1 views today