คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธพิพัฒน์ราชมงคลสัตตนาค (หลวงปู่นาค) เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ก่อพระเจดีย์ทรายและสรงน้ำองค์พระพุทธพิพัฒน์ราชมงคลสัตตนาค (หลวงปู่นาค) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 4 เมษายน 2567 คณะทรัพยากรธรรมชาติ อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธพิพัฒน์ราชมงคลสัตตนาค (หลวงปู่นาค) เนื่องในวันเข้าพรรษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธพิพัฒน์ราชมงคลสัตตนาค (หลวงปู่นาค) เนื่องในวันอัฐมีบูชา

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

Loading