คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันลอยกระทง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมช อ่านเพิ่มเติม.

 34 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรมจุดประทีป เวียนประดับ เนื่องในวันออกพรรษา

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาต อ่านเพิ่มเติม.

 61 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรมในวันพระ

วันที่ 18 กันยายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

 71 total views,  1 views today

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธพิพัฒน์ราชมงคลสัตตนาค (หลวงปู่นาค) เนื่องในวันเข้าพรรษา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

 131 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธพิพัฒน์ราชมงคลสัตตนาค (หลวงปู่นาค) เนื่องในวันอัฐมีบูชา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

 120 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธพิพัฒน์ราชมงคลสัตตนาค (หลวงปู่นาค) เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

 116 total views