ข่าวอัพเดท:

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย  อาจารย์อินทร์ธัชว์ ศรีบุตต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ หัวหน้าแปลงผลิตพืชสมุนไพร สถาบันวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง และสมุนไพรมทร.อีสาน ออกให้บริการวิชาการ ในการบรรยายเรื่อง “การจัดการปัจจัยการผลิตและการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในพืชตระกูลกัญชา” โดยมีการพูดคุยและแลกเลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตรงของพืชตระกูลกัญชา ณ บริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย)จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Loading