คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรมบริการวิชาการ“โครงการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนิ้วล็อค ภัยเงียบของทุกวัย” ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4

วันที่ 22 และ 25 กันยายน 2566 สาขาการแพท อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

วันที่ 21 กันยายน 2566 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติออกให้บริการวิชาการ “คาราวานสุขภาพเคลื่อนที่วิถีไทย”

วันที่ 20 กันยายน 2566 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรมบริการวิชาการ “โครงการการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน Happy mind & Happy life”

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นำโดย ผศ.ดร.รักษ์ อ่านเพิ่มเติม.

Loading