ประกาศผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานตามโครงการจ้างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รอบที่ 2

ประกาศผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า อ่านเพิ่มเติม.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา

📢📢📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเ อ่านเพิ่มเติม.