คณาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการชุมชนหมาน้อยไม่ด้อยค่า (กรุงเขมา) ณ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนคร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี พระนคร รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนทัย วิงสระน้อย และคณาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการชุมชนหมาน้อยไม่ด้อยค่า (กรุงเขมา) มีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์หมาน้อย ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายในครัวเรือน เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มผู้พิการ โดยเฉพาะผู้ดูแลผู้พิการทางออทิสติก ที่ต้องดูแลผู้พิการอย่างใกล้ชิด ไม่สามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้ การสร้างรายได้โดยอาศัยพื้นที่ในบริเวณบ้านปลูกหมาน้อย หรือ “กรุงเขมา” จะช่วยให้มีรายได้และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ ความรักในครอบครัวอีกด้วย ซึ่งมี ผศ.กฤชชญา เหมะธุลิน อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นวิทยากรฝึกอบรม นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร ได้แก่ ลาบกรุงเขมา กึ่งสำเร็จรูป และเยลลี่ฟักข้าว วุ้นใบเขมา โดยมี คุณไทยวัน ชุมภูทอง ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ณ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนคร บ้านนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *